Công trình xây dựng tại Việt Nam: Ứng dụng cốt composite phi kim - Sơn nước Kim Loan