Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa VLXD

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 15/2014/TT-BXD ban hành QCVN 16:2014 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”.

Theo đó, QCVN 16:2014 quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nêu trong Phần 2 (sau đây gọi tắt là sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa VLXD

Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ; hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng hoá quá cảnh.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng; các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có liên quan; các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Quý Bạn đọc có thể tham khảo nguyên văn Thông tư số 15/2014/TT-BXD tại địa chỉ:

http://moc.gov.vn/en/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/242202

Phương Linh (baoxaydung.com.vn)

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

CHAT 💬 ZALO